بازرگاني

محصولات بسیار خوبی در کلوپ های یوث گلوب ایجاد شده است، از ترکیب های اصلی در کلوپ های موسیقی ، فیلم های الهام بخش در باشگاه های ویدئویی گرفته تا طراحی مد و آرایشی بهداشتی و تبلیغاتی یوث گلوب. در مغازه ها ، توسعه دهندگان می توانند قابلیت بازاریابی را آزمایش کنند - و شاید این پایه و اساس یک طراح جوان باشد ، به عنوان مثال بعداً با مجموعه خود معروف شود

 "از گلوباها برای گلوبا"  این هسته ی اصلی پروژه است. ایده هایی برای محصولاتی که خاص هستند و می توانند توسط شبکه ما مورد استفاده قرار گیرند ، در کلوپ های یوث گلوب مورد بحث قرار می گیرند و در صورت تأیید ، نیز اجرایی می شوند 

به این ترتیب تجربه های تولیدات گرداوری می شوند، ایده های بیشتری از این امر ناشی می شود و مبتکران رقابت را تجربه می کنند 

فروشگاه اینترنتی و همچنین مغازه ها در مناطق باهم  در برابر پیشنهادات شرکت های تاسیس شده رقابت می کنند.  "بزرگها" همیشه برتر از "کوچک" ها نیستند - تجربه نشان می دهد که افراد خلاق و سریع شانس دارند در برابر  افرادی که کند هستند. گلوبای ما میتواند خلاق باشد 


اگر ایده ای دارید ، پس به کلوپ های ما نگاهی بیندازید! این را بدانید که کسی که جرات دارد پیروز است و کسی که جرات ندارد بازنده است