برنامه گلوبا

آیا این را میدانید! دید و نیت خوب داشتن برای موفق شدن لازم ولی کافی نیست
،اولین مرحله از نیت خود را انجام دهید!
این برنامه شما را در راه خود همراه می کند، این یک مرجع و ابزار کار برای شما است
از میان ده حوزه زندگی انتخاب کنید و براساس دسته بندی های مختلف کار کنید برای مثال نقاط قوت ، ضعف و اولویت ها

اهداف خود را تنظیم کنید و بر اساس نقاط عطف خود بر روی اجرای آنها کار کنید

به خودتان امتیاز دهید و امتیاز جمع کنید

این برنامه به شما کمک می کند تا یک ایده روشن از زندگی خود داشته باشید. نتایج ارزشمند، رضایت بخش و لذت بخش هستند
برای استفاده از آن ، شناختی از محیط شخصی دریافت خواهید کرد، که باعث پیشرفت شما خواهد شد
شما برای تسلط بر سایر چالش ها تقویت خواهید شد

شما نظم و انضباط خود ، تعهد و توانایی مقابله با ناامیدیها را می اموزید. استفاده مداوم از این برنامه باعث پیشرفت شخصی شما خواهد شد


از انجام آن لذت ببرید! پس شروع کنید

تیم یوث گلوب شما