شغل ها

جواز همکاری

هدف ما در سال ۲۰۲۰ این است که، تیم های یوث گلوب تا پایان سال در بیش از سی کشور کار خواهند کرد. بسته به اندازه کشور ، در مناطق تقسیم می شوند - به طوری که تیم های منطقه ای بصورت محلی عمل می کنند. چه کسی علاقه دارد به عنوان یک کارآفرین در یک کشور یا منطقه به عنوان شریک یوث گلوب فعالیت کند؟  

ماانتظار داریم

  • علاقه زیاد به توسعه شخصی و همه جانبه

  • تجربه کار مستقل

  • مهارت های شخصی یک رهبر

  • تمایل به مشارکت بالاتر از حد متوسط

  • لذت بردن از کار کردن با مردم

  • در دسترس بودن امکان تأمین مالی مرحله شروع

  • سن از ۲۰ تا ۷۰ سال

لطفا سوالات مربوط به مشارکت به عنوان مدیرعامل کشور، ارسال کنید partner@youth-globe.com  به این ایمیل

اگر به فعالیت منطقه ای علاقه دارید ، لطفاً مستقیماً با مدیر مربوطه در کشور خود تماس بگیرید 

شرکت در تیم های ملی یا منطقه ای

تیم های ملی و منطقه ای درباره پیشنهادات یوث گلوب برای محل تصمیم میگیرند. ما به دنبال کارمندان متعهد هستیم
اگر علاقمند به پیوستن هستید ، لطفاً یک ایمیل به طور مستقیم به مدیر تیم مربوطه ارسال کنید

شریک تمرین برای دانشجویان دوره های دوگانه در آلمان

یوف گلوب در سال تحصیلی 2022/23 به عنوان یک شریک عملی برای دانش آموزانی که در دوره های تحصیلی دوگانه در موسسات آموزشی مربوطه مانند آکادمی حرفه ای ایالت زاکسن شرکت می کنند، آغاز خواهد شد. اگر علاقه مند به مشارکت  عملی برای یک دوره تحصیلی دوگانه در زمینه فعالیت های تجاری یوف گلوب هستید ، مشتاقانه منتظر دریافت درخواست از طریق ایمیل هستیم. مایلیم به این نکته اشاره کنیم که یوف گلوب هیچ هزینه ای را در رابطه با روند درخواست متحمل نخواهد شد


در صورت وجود علاقه متقابل، این امکان وجود دارد که پس از اتمام تحصیل، شغل دائمی را در پیش بگیرید.
لطفا درخواست ها را به studium@youth-globe.com.

کاراموزی برای دانشجویان

یوث گلوب در درسدن موقعیت های کارآموزی را برای دانشجویان با حداقل مدت ۳ ماه ارائه می دهد. تکلیف در یکی از مناطق صورت می گیرد

•    مدیریت رویداد
•    روابط بین المللی
•    بازار یابی
•    روابط عمومی
•    پیشنهادات سمینار

اگر علاقه متقابل وجود داشته باشد ، می توانید پس از اتمام تحصیلات خود شغل دائمی را نیز به دست بگیرید
لطفا درخواست های خود را به آدرس ایمیل ارسال کنید

praktika@youth-globe.com.